top of page

PREMIOS Á COOPERACIÓN 2017

Premio ao mellor proxecto cooperativo novo:

Terras da Mariña, Sociedade Cooperativa Galega
 


 

Premio aos valores cooperativos:”
Dalle que dalle, Sociedade Cooperativa Galega

“Premio á traxectoria cooperativa”:

Sociedade Cooperativa Galega de Educación Medioambiental CEM

PREMIOS DO CERTAME:
COOPERATIVISMO NO ENSINO 2017

“Premio ao mellor proxecto cooperativo”:

"Eficonter, S. Coop. Galega Xuvenil" CIFP Someso

“Premio compartido ao proxecto finalista:

"Identik3D, S. Coop. Galega" IES Imaxe e Son

“Premio compartido ao proxecto finalista”:

"Piscinatura, S. Coop. Galega Xuvenil"
CIFP Someso

COOPERATIVISMO NAS ESCOLAS

bottom of page