top of page

DÍA DO
COOPERATIVISMO
GALEGO 2023

Este ano celebraremos o día do cooperativismo o sábado 1 de xullo ás 12.00h na cooperativa Agroflor (Narón).

Se quere acudir só ten que inscribirse neste formulario.

A persoa interesada pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ou limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, así como o de retirar o consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

O responsable do tratamento dos datos é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cuxo enderezo electrónico é dpd.ceei@xunta.gal. Así mesmo, o enderezo de contacto do delegado de protección de datos é https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos. Para máis información pode consultar a páxina seguinte:https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

Os seus datos poderán ser cedidos ao Ministerio de Empleo y Seguridad Social ou aos organismos competentes da Unión Europea coa finalidade de xustificación de fondos transferidos, se é o caso.

*Campo obrigatorio

Mensaxe enviada

Onde? 

COOPERATIVA AGROFLOR. Polígono Gándara. Parcelas 100-101, Narón

bottom of page